Wydanie opinii o braku przeciwwskazań do pracy w reklamie, teatrze lub filmie  poparte jest wnikliwym badaniem psychologicznym. Wynika to ze szczególnych obciążeń, jakim podlegać będą dzieci podczas takiej pracy oraz z potencjalnie trudnych, niekorzystnych dla dziecka skutków emocjonalnych i psychologicznych.

Stosujemy takie metody badawcze, jak: rozmowa kierowana, wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji medycznej i innej, obserwacja dziecka w warunkach poradni psychologicznej, testy (w zależności od wieku dziecka).

Po badaniu, jeśli wynik jest pozytywny, wydajemy zaświadczenie zgodnie z przepisami kodeksu pracy wymagane przez agencje reklamowe i aktorskie.  Ponadto rodzice otrzymują opinię na piśmie z odpowiednimi zaleceniami.