Informacja o przebiegu wizyty w poradni Edukacja w związku z przeprowadzeniem badania psychologicznego lub innego specjalistycznego

 

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

prosimy o stosowanie się do poniższych informacji:

  1. dziecko przychodzi do Poradni wyłącznie z jednym z rodziców/opiekunów prawnych, bez żadnych innych osób towarzyszących; bardzo ważne, aby osoby przychodzące do nas były zdrowe, a dziecko nie było zmęczone;
  2. prosimy o punktualne przybywanie na umówioną wizytę;
  3. wskazane jest bezpośrednio po wejściu do Poradni zdezynfekowanie rąk (przy wejściu znajdują się odpowiednie płyny), można też ręce po prostu umyć;
  4. przed przystąpieniem do badania należy wypełnić i podpisać formularz wniosku o  badanie oraz oświadczenie o dobrowolności podania danych osobowych i ewentualnie danych wrażliwych, a także informację o sposobie i zakresie przetwarzania tych danych (niezbędne ze względu na RODO);
  5. następnie dokonują państwo opłaty za badanie (preferujemy płatności kartą);
  6. otrzymują Państwo kwestionariusz wywiadu (obszerny dokument - element badania, wypełniony oddają państwo osobie badającej lub pracującej w sekretariacie;
  7. prosimy tak zaplanować dzień, aby w trakcie badania nie przebywać w siedzibie Poradni – osoba wykonująca usługę poinformuje, kiedy zakończy badanie;
  8. dziecko przebywa samo w gabinecie osoby diagnozującej, w wyjątkowych sytuacjach można zgodzić się na obecność rodzica/opiekuna;
  9. opinię odbierają Państwo osobiście, po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru; omówienie wyników, wskazówki do pracy z dzieckiem, porady mogą odbywać się również telefonicznie, ewentualnie online;
  10. poradnia nie zapewnia wody mineralnej i innych napojów, prosimy przynieść własne napoje.

Przygotowanie dziecka do wizyty w poradni.

Dla każdego wizyta w poradni psychologicznej i świadomość poddawania się badaniu, może być trudna.  Zachęcam y Państwa do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem  przed  spotkaniem z osobą badającą; do wyjaśnienia, że w Poradni pracują przyjaciele dzieci, że badanie będzie polegało m.in. na rozmowie, rysowaniu, układaniu klocków lub oglądaniu obrazków, zabawie komputerowej, rozwiązywaniu zagadek.