Informacja o przebiegu wizyty w poradni Edukacja w związku z przeprowadzeniem badania psychologicznego/specjalistycznego

 

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, że:

 1. dziecko przychodzi do poradni wyłącznie z jednym z rodziców/opiekunów prawnych, bez żadnych innych osób towarzyszących; bardzo ważne aby osoby przychodzące do poradni były zdrowe – złożą Państwo odpowiednie oświadczenie na piśmie;
 2. przy wejściu jesteście Państwo zobowiązani do dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym) oraz obuwia (wycierając je o matę dezynfekującą na podłodze), do założenia rękawiczek jednorazowych oraz maseczek/przyłbic zakrywających usta i nos (rękawiczki i maseczki prosimy przynieść ze sobą); 
 3. psycholog termometrem, zdalnie zmierzy wchodzącym temperaturę, również sobie i okaże wynik Państwu;
 4. podpisują Państwo Oświadczenie, Informację oraz wypełniają i podpisują formularz zgody na badanie, następnie dokonują opłaty za badanie (preferujemy płatności kartą);
 5. otrzymują Państwo kwestionariusz wywiadu (obszerny dokument - element badania, który wypełniacie poza siedziba poradni, można otrzymać go mailem, wypełnić w domu i przynieść przed badaniem), prosimy tak zaplanować dzień, aby w trakcie badania nie przebywać w siedzibie poradni – psycholog poinformuje, kiedy zakończy badanie;
 6. dziecko przebywa samo w gabinecie diagnosty, w wyjątkowych sytuacjach diagnosta może zgodzić się na obecność rodzica;
 7. opinię odbierają Państwo osobiście, po wcześniejszym umówieniu terminu odbioru, omówienie wyników diagnozy, wskazówki do pracy z dzieckiem, porady będą odbywać się telefonicznie, ewentualnie online;
 8. pomieszczenia i przybory, podręczniki oraz sprzęt jest dezynfekowany dla każdego klienta (w zależności od rodzaju stosujemy środki do dezynfekcji chemicznej, myjemy, poddajemy kwarantannie, ozonujem);
 9. przed wizytą proszę przygotować dziecko na spotkanie w poradni w okresie pandemii (wg zaleceń załączonych poniżej);
 10. prosimy o punktualne przybywanie na umówioną wizytę, istotne jest, aby w pomieszczeniach wspólnych nie przebywało wielu klientów;
 11. prosimy o przyniesienie własnego długopisu, ewentualnie ołówka, kredek;
 12. poradnia nie zapewnia wody mineralnej i innych napojów, prosimy przynieść własne napoje.

Przygotowanie dziecka do wizyty w poradni.

Dla każdego wizyta w poradni psychologicznej i świadomość poddawania się badaniu, może być trudna, szczególnie teraz, gdy trzeba zachowywać wyjątkowe zasady bezpieczeństwa.

 1. Zachęcamy Państwa do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem przed spotkaniem ze specjalistą.
 2. Rozmowa taka powinna zawierać opis zachowania w poradni przed badaniem, czyli umycie i dezynfekcja rąk, założenie maseczki, odpowiednie zachowanie.
 3. Kolejny element rozmowy to przedstawienie przebiegu samego badania i osoby badającej. Należy powiedzieć dziecku, że specjalista również będzie miał na twarzy maseczkę lub tak zwaną przyłbicę, a samo badanie będzie polegało m.in. na rozmowie, rysowaniu, układaniu klocków lub oglądaniu obrazków, zabawie komputerowej.