Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Mediacja to sposób pokojowego rozwiązywania konfliktów

To model rozmowy prowadzonej przy udziale neutralnego mediatora, w trakcie której strony konfliktu czyli osoby będące w konflikcie, podejmują próbę wypracowania akceptowalnego i satysfakcjonującego rozwiązania. W mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż strony wspólnie dochodzą  do  porozumienia.

W trakcie mediacji strony mają szansę (jednakową) do prezentowania swoich potrzeb i punktów widzenia. Mediator- osoba bezstronna - nie rozstrzyga, jak było, kto ma rację, kto jest winny, nie narzuca rozwiązań.

Pożądanym  zakończeniem mediacji jest podpisanie ugody/porozumienia. Zapisy ugody mediacyjnej muszą być precyzyjne, zrozumiałe, weryfikowalne. Mediator wspiera strony w wypracowywaniu efektywnego rozwiązywania, bacząc aby było ono realistyczne i dawało szansę trwałego wygaszenia konfliktu.

Zasady mediacji:
- dobrowolność,
- poufność,
- neutralność mediatora wobec stron i ich konfliktu,
- neutralność miejsca mediacji.

Mediacje rodzinne mogą być prowadzone na różnych etapach  wzajemnych relacji, jako profilaktyka konfliktu, próba pojednania, czy ustalenia warunków rozstania. W tej ostatniej sytuacji mediacje rodzinne są dobrym sposobem na wypracowanie i uzgodnienie wszelkich warunków rozwodu, separacji czy rozstania. W zakresie dotyczącym dzieci sporządza się rodzicielski plan wychowawczy.

Specjalizujemy się w mediacjach:
- karnych,
- rodzinnych przedsądowych oraz skierowanych z sądu,
- cywilnych,
-nieletnich, w tym nieletnich sprawców czynu karalnego.

Zapraszamy do skorzystania z mediacji przed wniesieniem sprawy do sądu.

Mediatorzy poradni Edukacja mają doświadczenie i wysokie umiejętności, kierują się etyką zawodową.

Dyskrecja i dbałość o poczucie bezpieczeństwa klientów to nasza dewiza.

Poradnia przeprowadza mediacje od 2001 roku.

Prowadzenie mediacji, w szczególności mediacji rodzinnych oraz nieletnich, jest naszą działalnością statutową.

Poradnia Edukacja posiada wpis do wykazu instytucji i osób godnych zaufania przy Sądzie Okręgowym w Warszawie uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego.

Czytaj więcej O nas