Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Nasze opinie honorowane są w szkołach wszystkich szczebli w Polsce i zagranicą oraz przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W poradni Edukacja diagnostyka prowadzona jest przez psychologów i pedagogów posiadających wymagane uprawnienia i specjalizujących się w danej problematyce.

Diagnozy i opnie przeprowadzane są według procedur opracowanych w naszej poradni z zastosowaniem standaryzowanych testów.

Badania i omówienia odbywają się w dogodnych dla klientów godzinach, również w soboty i niedziele.

Dysponujemy ładnie urządzonymi salami diagnostyczno-terapeutycznymi.

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach.