Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "EDUKACJA"
Karta Dużej Rodziny
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny, która uprawnia do rabatu w wysokości 5%.

Rodzicu,

badamy przyczyny trudności szkolnych dysleksja, dyskalkulia. Komisje Egzaminacyjne uznają opinie z badań wykonanych w naszej poradni. Innowacyjne metody wspomagania diagnozy - test komputerowy MOXO.