Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Diagnostyka i opiniowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych na indywidualne zlecenie, możliwość wykorzystania w sądzie

Jeśli dotychczasowe opinie i ekspertyzy psychologiczne nie w pełni odzwierciedlają sytuację i relacje rodzinne, potrzebują Państwo nowego spojrzenia, podsumowania działań, proponujemy zwrócenie się do nas o opinię psychologiczną, ekspertyzę w sprawach rodzinnych.

Przeprowadzamy diagnostykę funkcjonowania dzieci i dorosłych, w tym dotyczącą emocji, osobowości, postaw rodzicielskich, relacji w rodzinie, szczególnie w sytuacjach konfliktowych i około rozwodowych.

Od lipca 2017 działa u nas Zespół Ekspertyz Psychologicznych, którego zadaniem jest sporządzanie profesjonalnych opinii psychologicznych, ekspertyz, profili psychologicznych, badań psychologicznych i pedagogicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych pod kątem: - oceny relacji i więzi dziecka z rodzicami oraz rodziców z dzieckiem,
- ustalenia optymalnego zakresu i częstotliwości kontaktów dziecka z rodzicem, z którym ono nie mieszka,
- kompetencji rodzicielskich, metod wychowawczych,
- ew. stosowania przemocy, molestowania seksualnego,
- stanu psychicznego dziecka w sytuacji około rozwodowej
- określania właściwych metod oddziaływania wobec nieletniego sprawcy czynu karalnego itp.

Badania przeprowadzane są przez dwóch specjalistów, którzy niezwłocznie wydają opinie. Opinie mogą być również pomocne przy formułowaniu postanowień sądowych. W razie konieczności mamy możliwość rozszerzenia badań o konsultację psychiatryczną.

W skład Zespołu wchodzą osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeni specjaliści, psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy i mediatorzy. Wszyscy posiadają odpowiednie predyspozycje osobiste, doświadczenie życiowe i wysokie kwalifikacje etyczne. Niektóre z tych osób są również biegłymi sądowymi.

W swej pracy specjaliści Zespołu Ekspertyz Psychologicznych kierują się etyką zawodową, zewnętrznymi standardami metodologii opiniowania dla sądu oraz wewnętrznymi zasadami postępowania i procedurami diagnostycznymi, z użyciem standaryzowanych, nowoczesnych narzędzi diagnostycznych. Dają rękojmię należytej staranności, nie działają pod presją czasu.

Podstawową zasadą jest zachowanie bezstronności w stosunku do wszystkich członków rodziny bez względu na to, kto wnosi o przeprowadzenie badania.

Ze szczególną delikatnością podchodzimy do badania dzieci. Przy wydawaniu opinii będąc zawsze neutralnymi wobec rodziców, kierujemy się dobrem dzieci.