Budowanie relacji dorosły - dziecko

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - to program kierowany do rodziców i wychowawców, którzy chcą przeciwdziałać zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży.
Celem programu jest zwiększenie umiejętności oraz zmiana wychowawczych postaw rodziców i wychowawców na takie, które minimalizowałyby wystąpienie zachowań problemowych lub ryzykownych u dzieci i młodzieży. Uczy nie tyle metod, ile budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Jest on rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Warsztaty - "Szkolenie dla rodziców - Budowanie relacji dorosły - dziecko" są elementem tego programu. Tematyka zajęć obejmuje:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Realizatorami programu jest dwoje psychologów - uprawnieni, profesjonalni, doświadczeni.

Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych. Obejmują 40 godzin dydaktycznych w dziesięciu czterogodzinnych sesjach.
Warsztaty prowadzone będą w niedziele od godziny 9:00 do 12:30.

Warunkiem przeprowadzenia warsztatów jest zebranie się 10 osobowej grupy.
Cena warsztatów wynosi 1600 zł od osoby.
Miejsce: siedziba Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Edukacja" w Warszawie, ul. Żeromskiego 14, możliwe jest zorganizowanie szkolenia  online.


Po bliższe informacje proszę dzwonić pod numer 606 253 800 w godzinach 10:00-18:00.

Program rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.