WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH

Zindywidualizowany kurs  umiejętności rodzicielskich

Warsztaty Rodzicielskie realizowane w formie zindywidualizowanego kursu pozwalają nabyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności na temat potrzeb rozwojowych, emocjonalnych i bytowych  dzieci. Pomaga w budowaniu prawidłowych relacji i komunikacji. Ogólnie - kurs pozwala podnosić kompetencje rodzicielskie.

Wykładowczyni przekazuje niezbędną wiedzę oraz udziela wskazówek pozwalających właściwie zadbać o dobrostan dziecka. Poruszane będą takie zagadnienia, jak znaczenie rodziny i rola rodzica w życiu dziecka, fundamenty relacji rodzic – dziecko, czy jak budować dobra relację z dzieckiem w oparciu o potrzeby rozwojowe i emocjonalne, jak rozmawiać na trudne tematy i inne. Kurs pozwoli zrozumieć, że istotą bycia z dzieckiem jest odnoszenie się z szacunkiem i zrozumieniem, cierpliwością i wytrwałością; pozwoli  nabyć konkretne umiejętności niezbędne w byciu rodzicem.

Zindywidualizowanie kursu pozwoli na odpowiedź na konkretne pytania, na przykład jak i kiedy powiedzieć dziecku o rozstaniu, rozwodzie.

Kurs jest szczególnie przydatny dla osób rozstających się lub rozwodzących, jak i dla osób chcących uzyskać, odzyskać prawo opieki.

Kurs rozpoczyna się konsultacją wstępną  - zaplanowana na 1,5 godziny. Następnie przewidzianych jest 7 godzinnych spotkań. Kurs może być przedłużony o kolejne konsultacje. Kurs kończy się spotkaniem podsumowującym - 1,5 godziny.

Po ukończeniu kursu rodzic otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu programu warsztatu umiejętności wychowawczych. Zaświadczenie można przedłożyć m.in. w sądzie.