Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Specjaliści poradni Edukacja - dyplomowani i doświadczeni - psycholodzy, pedagodzy, logopedzi pomogą zdefiniować problem i wskazać drogi rozwiązania.

Konsultacja to standardowo jednogodzinna porada specjalistyczna.

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy:

psycholodzy - problemy dorosłych: konflikty, zaburzenia komunikacji w rodzinie, agresywne zachowania, brak samokontroli, problemy w relacjach ze współpracownikami, wypalenie zawodowe, budowanie umiejętności wyszukiwania swoich mocnych stron i wzmacniania poczucia własnej wartości;

psycholodzy, pedagodzy: problemy okołorozwodowe;

psycholodzy – problemy wieku szkolnego, młodzież: brak gotowości szkolnej, problemy w szkole, trudności w nauce matematyki,  języka polskiego, języków obcych, trudności z wyborem kierunku dalszego kształcenia, ucieczki z domu, wagary, nieradzenie sobie ze stresem i rozładowywaniem napięć, konflikty i problemy w relacjach z rodzicami i rówieśnikami, pomoc w wyjaśnieniu dziecku konieczności wyjazdu za granicę, integracja w nowym środowisku, różnice kulturowe;

logopedzi: zaburzenia rozwoju mowy, języka, wady wymowy;

psycholodzy - specjalistki problemów małych dzieci: jak radzić sobie z własnymi emocjami i stresem,  z dziecięcymi atakami złości, jak unikać krzyku, kpin i słów, które ranią dziecko, zrozumienie roli zabawy dla prawidłowego rozwoju dziecka, pomoc w rozwiązaniu wielu innych problemów związanych z byciem mamą i tatą.

Zapraszamy również, gdy problemem rodziny jest nieprawidłowy rozwój dziecka.