Na podstawie:

  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2018 r. poz. 1000.1669
  • rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych… - RODO)

informujemy, że:

  • dane osobowe, to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zgodnie z definicją zawartą w art. 2a dyrektywy 95/46/WE);
  • dane wrażliwe, to dane o pochodzeniu rasowy lub etnicznym, o poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, o przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, o stanie zdrowia, o kodzie genetycznym, o nałogach, o życiu seksualnym, dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym (art. 27 ust.1 u.o.d.o i art. 8 ust.1 dyrektywy 95/46/WE).

Każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących.

Współpracując z nam lub korzystając z usług poradni Edukacja zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie zgodny na:

  • zebranie i wykorzystanie danych osobowych Państwa lub/i dziecka oraz danych osobowych wrażliwych w zakresie niezbędnym do wykonania wnioskowanej przez Edukację usługi;
  • przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu z Państwem;
  • przetwarzanie danych w celu rozliczenia usługi;
  • przetwarzanie danych do celów określonych w ustawie o systemie informacji oświatowej SIO (Dz.U. z 2011 roku Nr 139 poz. 814 z późniejszymi zmianami) przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Edukacja” z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 14.

Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie, mają Państwo o prawie wglądu do nich, do wnoszenia poprawek, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, domagania się usunięcia danych, żądania przesłania moich danych w formacie elektronicznym do mnie lub wskazanej strony, wycofania zgody na przetwarzanie (zgodnie z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych… - RODO).

Mają Państwo prawo do skargi odnośnie postępowania z moimi danymi, którą mogą wnieść do Inspektora Ochrony Danych poradni Edukacja mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz telefonicznie kontakt na numer 606 253 800.

Dane będą przechowywane przez okres właściwy dla dokumentacji psychologicznej (opinie) i księgowej minimum 7 lat.