TESTY - BADANIA PRZESIEWOWE

czym są, kiedy warto je zrobić

Badania przesiewowe są testami, które mogą wykluczyć  dużym prawdopodobieństwem występowanie danego zburzenia lub wskazać na konieczność dalszej obserwacji i diagnostyki. Są wstępem do dalszych działań, mogą posłużyć psychiatrom lub zespołom orzekającym w postawieniu ostatecznej diagnozy.

W zależności od testu, może być on przeprowadzony dziecku i osobie dorosłej lub tylko dziecku.

Naturalne jest, że martwimy się, kiedy obserwujemy u siebie lub u dziecka pewne trudności: obniżony nastrój, impulsywne zachowania, reakcje  nieadekwatne do sytuacji czy problemy z koncentracją uwagi itp.

Przyczyny tych trudności mogą być różne, dlatego właściwie postawiona diagnoza może pomóc w doborze odpowiednich metod wsparcia i pomocy psychologicznej czy psychiatrycznej.

Szczególnie w przypadku ADHD oraz spektrum autyzmu, proces diagnostyczny potrafi być długi i kosztowny oraz wymagać konsultacji wielu specjalistów. Testy przesiewowe mogą wskazać, czy konieczna jest dalsza diagnostyka, czy też źródeł problemów należy szukać gdzie indziej.

Nasze badania obejmują: wywiad z rodzicami, przeprowadzenie testu diagnostycznego z użyciem odpowiednich narzędzi oraz przygotowanie pisemnego raportu z badania.

Opisy poszczególnych testów zostały przygotowane w opracowaniu o informacje zawarte na stronie internetowej Pracowni Testów Psychologicznych www.practest.com.pl.