MOXO - innowacyjny test typu CPT (test ciągłego wykonywania)
Szybkie i skuteczne wsparcie diagnozy i terapii ADHD oraz innych zaburzeń

Czy zauważasz u swojego dziecka problemy z samooceną, łatwość rozpraszania uwagi trudności ze skupianiem się lub częste szukanie silnych wrażeń?
To może świadczyć o ADHD lub innych zaburzeniach. Test komputerowy MOXO rozwieje ewentualne wątpliwości i pomoże szybko postawić diagnozę.

Test Moxo to innowacyjna metoda wspomagająca diagnozę ADHD oraz innych zaburzeń a także szeroko rozumianych trudności szkolnych.
Skuteczność tego testu poparta jest badaniami naukowymi, a wynik istotny statystycznie pokazuje jego wiarygodność.

Test Moxo trwający zaledwie 20 minut mierzy rzeczywiste reakcje w czterech wymiarach: zaburzeń uwagi,

  • czasu reakcji,
  • impulsywności,
  • nadruchliwości.

Zastosowany w Moxo system elementów rozpraszających (wzrokowych, słuchowych i mieszanych) pozwala także precyzyjnie określić bodźce, które wpływają na zachowanie osoby badanej. Pozwala to na odpowiednie planowanie pracy z dzieckiem zarówno w domu jak i w szkole.

Test Moxo przeznaczony jest dla dwóch grup wiekowych:

  • dzieci w wieku 7-12 lat - posiada ciekawą dla grafikę, dzięki czemu jest dla dzieci atrakcyjny i zachęca do jego rozwiązywania
  • młodzież i dorośli w wieku 13-60 lat.

Test Moxo obiektywnie mierzy efekty podjętej terapii