Diagnoza logopedyczna dzieci i dorośli

Podczas diagnozy logopeda przeprowadza wywiad, ocenia sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, bada słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny, sprawdza poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka).

Jeśli istnieje taka potrzeba, logopeda zaleca badanie psychologiczne i/lub lekarskie. Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowany zostaje program terapii.

Przeprowadzenie wczesnej profilaktycznej diagnozy logopedycznej pozwoli na kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia.

Stworzy możliwość zadbania o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.

 

Diagnozę logopedyczną można przeprowadzić w każdym wieku w celu zalecenia właściwej terapii.

Diagnozę przeprowadzają dyplomowani logopedzi i neurologopedzi.

Poradnia „Edukacja” dysponuje wyposażeniem do przeprowadzania tego typu diagnozy.

 

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach.