Wykonujemy  kompleksową ocenę dojrzałości (gotowości) szkolnej.

Jest to badanie psychologiczno-pedagogiczne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi badawczych (testów psychologicznych) pozwalające ocenić, czy dziecko jest gotowe do podjęcia nauki w szkole.

Badamy  ogólny  poziom  intelektu,  dojrzałość  percepcyjną - wzrokową i słuchową,  sferę społeczną,  kontrolę emocji, rozwój  poznawczy,  motorykę  małą i dużą, mowę czynną i bierną.

Na podstawie rozmowy z rodzicami i dzieckiem, ewentualnie przeglądu dokumentacji medycznej czy opinii z przedszkola, a także obserwacji dziecka, analizy jego prac oraz analizy wyników wspomnianych wyżej testów psycholog opracowuje opinię na piśmie. 

Psycholog omawia wynik badania, przekazuje zalecenia do pracy z dzieckiem w domu i szkole lub przedszkolu.   

Wykonanie oceny dojrzałości szkolnej pozwala określić mocne i słabsze strony dziecka oraz dobrać najlepszy sposób wspomagania rozwoju.

Uzyskają Państwo głębszy wgląd w możliwości intelektualne, rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

Badanie to pomoże Państwu podjęć najlepszą dla dziecka decyzję dotyczącą rozpoczęcia nauki w szkole.

krótkie terminy          doskonali specjaliści          bogaty zestaw testów         miła, spokojna atmosfera   

Zapraszamy do naszej Poradni.