Predyspozycje zawodowe

Badanie pozwala określić mocne i słabe strony osoby, szczególne uzdolnienia. Zbadamy predyspozycje, zainteresowania i pożądany rodzaj zawodu.  Na podstawie testów psycholog może pomóc w wyborze szkoły ponadpodstawowej, podsunąć inspiracje w poszukiwaniu właściwej ścieżki nauki i rozwoju życiowego. Badanie wykonują uprawnione osoby, z doświadczeniem i umiejętnościami.

Badanie trwa około 2 – 3 godziny.

Po zakończeniu badania  (rozmowa, wywiad, testy) osoba badająca sporządza opinię na piśmie. Można również skorzystać z omówienia wyników badania z osoba badająca.