Zaburzenia przetwarzania słuchowego często są przyczyną opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu oraz zaburzeń zachowania.

Diagnoza w indywidualnej stymulacji słuchu Johansena opiera się na wywiadzie, obserwacji, oraz na badaniu audiometrii tonalnej i testach mowy utrudnionej (w tym teście dychotycznym). Badane są aspekty istotne dla prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych.

Na podstawie przeprowadzonej diagnozy dobierany jest indywidualny program terapeutyczny. Przeczytaj o terapii – trening słuchowy

Pracujemy z dziećmi od 5 r. ż., młodzieżą i dorosłymi, możliwe jest diagnozowanie małych dzieci (modyfikacja metody).

Badania oraz terapię zaburzeń przetwarzania prowadzą specjalistki z certyfikatami korzystające w swej pracy z najnowszego sprzętu.

Czytaj więcej...