Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Terapia logopedyczna ma na celu:

 • usunięcie wszelkich form nieprawidłowych realizacji dźwięków,
 • wytworzenie nowych, prawidłowych form dźwiękowych,
 • utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

Logopeda pomaga również wtedy, gdy rozwój mowy dziecka jest z jakichś przyczyn opóźniony. Dzięki prowadzonym przez logopedę i wykonywanym przez rodziców w warunkach domowych ćwiczeniom, można pomóc dziecku w wyrównaniu braków, jakie posiada w tym zakresie.

Bardzo ważna jest profilaktyka logopedyczna, która ma na celu kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.

Oferta dla dzieci 

 1. Terapia zaburzeń mowy:
 • seplenienie – nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź;
 • rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski r;
 • ubezdźwięcznianie – wymawianie głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, tj. b - p, w – f, g – k, d – t, ż – sz, z – s, ź – ś, dz – c, dź – ć;
 • nosowanie – głoski nosowe m, mi, n, ni, ą, ę wymawiane są jak ustane lub odwrotnie;
 • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k;
 • gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g;
 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l;
 • jąkanie – zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia, spowodowane nieprawidłową koordynacją ruchową, mięśni oddechowych, fonacyjnych, mimicznych;
 • dyslalia całkowita – mowa polegająca na opuszczaniu, zastępowaniu i/lub zniekształcaniu wszystkich albo prawie wszystkich głosek, mowa niezrozumiała lub rozumiana tylko przez najbliższe otoczenie.
 1. Terapia opóźnionego rozwoju mowy.

Ćwiczenia realizowane w ramach terapii opóźnionego rozwoju mowy mają na celu budowanie w pełni ukształtowanego systemu fonetyczno-fonologicznego oraz naukę prawidłowej wymowy głosek, z uwzględnieniem wszystkich wymiarów komunikacji językowej.

 1. Terapia grupowa dla dzieci przedszkolnych – zajęcia i zabawy, podczas których realizowane są ćwiczenia kształcące wymowę: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, motoryki narządów mowy i artykulacji.

Oferta dla dorosłych

 1. Terapia afazji – zaburzenia mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i rozumienia tekstów słownych na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, spowodowanych udarami, wylewami, urazami czaszki i guzami mózgu.
 2. Terapia dysartrii – zaburzenia mowy cechujące się zaburzeniami artykulacji dźwięków na skutek uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy, tj. artykulacyjne, fonacyjne, oddechowe.
 3. Terapia jąkania – zaburzenia płynności spowodowane nieprawidłową koordynacją ruchową, mięśni oddechowych, fonacyjnych, mimicznych.

 

Terapia może odbywać się na miejscu w poradni ” Edukacja”, w placówkach (żłobkach, przedszkolach, szkołach na podstawie umowy o współpracy – rozliczane fakturą/rachunkiem) lub w domu klienta, zależnie od ustaleń. Przy dojazdach obowiązuje negocjowana stawka, inna niż na miejscu w Poradni.

Wykonujemy badania przesiewowe w placówkach. Szkolimy personel żłobków i przedszkoli w zakresie rozwoju mowy dzieci (szkolenia i kursy weekendowe).