Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Edukacja” została założona w 1998 r. przez Annę Iwańską, mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, pełniącą funkcję dyrektora Poradni. Anna Iwańska jest pedagogiem z wieloletnim stażem pracy w placówkach oświatowych.

Działamy w oparciu o prawo oświatowe i podlegamy merytorycznej kontroli Kuratorium m st. Warszawy.

Jesteśmy placówką niepubliczną wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

  • województwa stołecznego warszawskiego prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Warszawie pod nr 750 – zaświadczenie 12/ON/98,
  • prowadzonej przez m. st. Warszawa pod nr 9P – zaświadczenie 10/P/03.

Mediatorzy wpisani są indywidualnie na listy osób i instytucji zaufania publicznego uprawnionych do prowadzenia mediacji (różny zakres).

Poradnia Edukacja spełnia wymagania SANEPIDu,  Straży Pożarnej dla placówek oświatowych  oraz jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w TU Allinaz SA

CEL

Statutowym celem Poradni jest udzielanie wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz szerzenie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.

 DZIAŁANIA

Oferujemy kompleksową diagnostykę psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, a także integracji sensorycznej.

Przeprowadzamy diagnozy emocji, osobowości, uzdolnień językowych, przyczyn zaburzeń zachowania, predyspozycji i preferencji zawodowych.

Dokonujemy ocen rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia, gotowości szkolnej, oceny braku przeciwwskazań psychologicznych dla dzieci grających w teatrze, filmie, reklamie oraz kandydatów do szkół artystycznych i innych.

Wykonujemy pogłębione diagnozy pedagogiczne ogólne, a także określamy przyczyny trudności w nauce matematyki oraz języków obcych.

 

Prowadzimy terapię pedagogiczną indywidualną i grupową  oraz terapię z wykorzystaniem metody integracji sensorycznej (mamy trzynastoletnie doświadczenie).

Pomagamy w pokonywaniu trudności szkolnych na każdym etapie kształcenia (efektywnie podnosimy poziom czytania, pisania, czytania ze zrozumieniem, koncentracji, zapamiętywania, odporności na stres, umiejętność autoprezentacji) oraz wyrównujemy braki wiedzy szkolnej (korepetycje). 

 

Nasi specjaliści udzielają porad i konsultacji w szerokim zakresie, zajmują się między innymi trudnościami wychowawczymi o różnym podłożu, zaburzeniami zachowania, także dotyczącymi osób, które weszły w konflikt z prawem.

Konsultacje dotyczące dojrzewania seksualnego prowadzi pedagog - edukatorka seksualna ze specjalnością seksuologia kliniczna.

 

Pomagamy rozwiązywać problemy małżeńskie oraz konflikty i spory, w tym toczące się przed sądami.

Mediatorzy pomagają w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych, sąsiedzkich, pracowniczych, cywilnych, także skierowanych przez sądy.

Mamy duże doświadczenie mediacyjne (od 2003 r. ponad 1000 przeprowadzonych postępowań mediacyjnych, z czego wiele zakończonych ugodą). przejście do Mediacje

 

Nasze specjalistki oferują:

pomoc we właściwym, dostosowanym do potrzeb i osobowości, urządzaniu wnętrz w domu i w pracy (architekt + psycholog).

pomoc w doborze stroju, fryzury i makijażu (psycholog + wizażystka).

 

Z oferty szkoleń dla rad pedagogicznych skorzystało ponad 350 placówek oświatowych.

Aktualizujemy naszą ofertę dostosowując ją do priorytetów i zgłaszanych potrzeb.

 

Wspólnie z zaprzyjaźnionymi instytucjami organizujemy imprezy popularyzujące metody i formy pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się, zaburzeniami zachowania. Uczestniczymy także w wydarzeniach promujących zdrowie psychiczne i fizyczne.

Bierzemy udział w konferencjach, plenerach, audycjach telewizyjnych, dyskusjach prasowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce psychologicznej i pedagogicznej.

Nasi współpracownicy są autorami interesujących artykułów prasowych i publikacji książkowych.

 

WARUNKI  ŚWIADCZENIA  USŁUG

Poradnia zapewnia swoim klientom prawo do uzyskania rzetelnej i profesjonalnej pomocy, świadczonej zgodnie z zasadami etyki zawodowej, zapewnia poufność, życzliwość i podmiotowe traktowanie

Poradnia dba o podnoszenie jakości pracy, przywiązujemy szczególna wagę do warunków, w jakich świadczone są usługi, stale wzbogacamy warsztat pracy naszych specjalistów. Dysponujemy sprzętem do zajęć metodą integracji sensorycznej, inwestujemy w pomoce do zajęć terapeutycznych.

Poradnia zajmuje dwa niezależne lokale: pierwszy z trzema salami, przeznaczony jest na wszelkiego rodzaju spotkania i terapie indywidualne, drugi – metrażowo i pod względem wyposażenia jest w pełni przygotowany do prowadzenia zajęć grupowych, warsztatów, spotkań mediacyjnych nawet kilkunastoosobowych grup.