Pomoc psychologiczna i wsparcie dla rodziców oraz ich dzieci

w radzeniu sobie z trudnościami wynikającymi z sytuacji rozstania, rozwodu lub separacji.

 

  •  Spotkania o charakterze terapeutycznym dla rodziców i dzieci, których celem jest pomoc w przeprowadzaniu rozstania rozwodu lub separacji w możliwie najbardziej bezkonfliktowy sposób, min. poprzez:

- pomoc w przygotowaniu dzieci do rozwodu, rozstania, separacji rodziców,

- pomoc w sporządzeniu planów rodzicielskich dotyczących podziału opieki nad dzieckiem,

- pomoc przy rozwiązywaniu trudności w realizacji kontaktów dziecka z jednym z rodziców,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i emocjonalnych mogących pojawić się jako reakcja na    sytuację rozwodu, rozstania lub separacji rodziców.

 

  • Warsztaty psychologiczne - "Sytuacja dziecka, gdy rodzice rozstają się", w trakcie których przekazujemy rodzicom wiedzę dotyczą sytuacji dziecka w trakcie i po rozwodzie (np: jak w zależności od swojego wieku dzieci reagują i przeżywają rozstanie rodziców, jakie są konsekwencje wciągania dzieci w konflikt pomiędzy rodzicami, co to jest i jakie są konsekwencje tzw. alienacji rodzicielskiej), sposobów jakich mogą użyć rodzice, aby zadbać o potrzeby dziecka, metod komunikowania się byłych małżonków lub partnerów w sprawach dotyczących dzieci (w tym zasad wypracowania wspólnego planu rodzicielskiego po rozstaniu oraz organizacji kontaktów dziecka z rodzicami).

 czytaj więcej

 

  • Sporządzenie pisemnej opinii psychologicznej rodziny pod kątem oceny relacji i więzi dziecka z rodzicami oraz rodziców z dzieckiem, ustalenia optymalnego zakresu, częstotliwości i zakresu kontaktów dziecka z rodzicem, z którym ono nie mieszka, kompetencji rodzicielskich, stanu psychicznego dziecka w sytuacji około rozwodowej.
    W lipcu 2017 został powołany Zespól Ekspertyz Psychologicznych - specjaliści sporządzają opinie psychologiczne, ekspertyzy, profile psychologiczne w sprawach problemów dziecka i rodziny. Pracujemy w oparciu o zewnętrzne standardy metodologii opiniowania, wewnętrzne zasady postępowania i procedury diagnostyczne z użyciem standaryzowanych, nowoczesnych narzędzi diagnostycznych.

 

  • Mediacja rodzinna może mieć zastosowanie w takich obszarach, jak profilaktyka konfliktu, próby pojednania, czy ustalenia warunków rozstania.
    Mediacje rodzinne to sposób dochodzenia do satysfakcjonujących rozwiązań stron będących w konflikcie. To sposób wypracowania i uzgodnienia wszelkich warunków rozwodu, separacji czy rozstania. W zakresie dotyczącym dzieci sporządza się rodzicielski plan wychowawczy. Mediacje, to nie terapia psychologiczna. Mediacja jest z zasady krótkoterminowa i nastawiona na cel, którym jest rozwiązanie istniejącego w rodzinie problemu.

Czytaj więcej...

Gwarantujemy bezstronność, spokój, poczucie bezpieczeństwa.