Specjaliści poradni Edukacja – dyplomowani i doświadczeni – psycholodzy, pedagodzy, logopeda, seksuolog oraz dietetyk pomogą zdefiniować problem i wskazać drogi rozwiązania. 

Konsultacja to standardowo jedno-godzina porada specjalistyczna.

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy:

psycholodzy - problemy dorosłych: konflikty rodzinne, zaburzenia komunikacji w rodzinie, problemy w relacjach ze współpracownikami, wypalenie zawodowe, agresywne zachowania, brak samokontroli , budowanie umiejętności wyszukiwania swoich mocnych stron i wzmacniania poczucia własnej wartości;

psycholog uzależnień – uzależnienia od Internetu, hazardu i inne.

psycholodzy – problemy wieku szkolnego, młodzież  - brak gotowości szkolnej, problemy w szkole, trudności w nauce matematyki,  języka polskiego, języków obcych, trudności z wyborem kierunku dalszego kształcenia, ucieczki z domu, wagary, nieradzenie sobie ze stresem i rozładowywaniem napięć, konflikty i problemy w relacjach z rodzicami i rówieśnikami, pomoc w wyjaśnieniu dziecku konieczności wyjazdu za granicę, integracja w nowym środowisku, różnice kulturowe;

logopeda - zaburzenia rozwoju mowy, języka, wady wymowy;

pedagog – seksuolog - mgr pedagogiki UW, seksuolog kliniczny, absolwentka Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Intra, edukatorka seksualna i trenerka

Rodzice mogą uzyskać poradę dotyczącą problemów dojrzewania seksualnego, skonsultować kiedy i jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat seksualności, przełamać tabu związane z edukacją seksualną, jak przygotować córkę do pierwszej wizyty u ginekologu.

Młodzież może uzyskać poradę w zakresie problemów dojrzewania seksualnego, dowiedzieć się więcej o planowaniu rodziny, o zachowaniach asertywnych (sztuka bezpośredniego, uczciwego i stanowczego wyrażania swoich uczuć, opinii oraz pragnień).

psycholodzy – specjalistki problemów małych dzieci

Rodzice maluszków mogą dowiedzieć się, jak radzić sobie z własnymi emocjami i stresem,  z dziecięcymi atakami złości, dowiedzieć się więcej o roli zabawy,  jak unikać krzyku, kpin i słów, które ranią dziecko oraz pomoże rozwiązać wiele innych problemów związanych z byciem mamą i tatą. Zapraszamy również, gdy problemem jest opóźnienie rozwoju małych dzieci.

 

dietetyk - absolwent SGGW, doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, członek Polskiego Towarzystwa Dietetycznego

Mogą państwo uzyskać informacje i porady o właściwej diecie dzieci i dorosłych  dostosowanych do  konkretnych potrzeb w zależności od wieku, stanu zdrowia. Możliwe jest poszerzenie konsultacji o analizę i ocenę jadłospisu czy opracowanie menu na określonych okres czasu.

 

Oferujemy również diagnostykę . Czytaj więcej