Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Edukacja wpisana jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych m. st. Warszawy.

Nasze opinie honorowane są w szkołach wszystkich szczebli w Polsce i zagranicą oraz przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

W poradni Edukacja diagnostyka prowadzona jest przez psychologów i pedagogów posiadających wymagane uprawnienia i specjalizujących się w danej problematyce.

Diagnozy i opnie przeprowadzane są według procedur opracowanych w naszej poradni z zastosowaniem standaryzowanych testów.

Badania i omówienia odbywają się w dogodnych dla klientów godzinach, nawet w soboty.

Dysponujemy ładnie urządzonymi salami diagnostyczno-terapeutycznymi.

Wykonujemy także badania przesiewowe w żłobkach i przedszkolach