Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Proponujemy:

  • zajęcia wyrównawcze (korepetycje) z języka polskiego z elementami terapii pedagogicznej indywidualnej,
  • zajęcia wyrównawcze (korepetycje) z matematyki i fizyki z elementami terapii pedagogicznej indywidualnej.

Wszystkie poziomy nauczania.

Celem proponowanych zajęć jest zarówno zdobycie, powtórzenie i utrwalenie wiedzy, jak też stymulowanie ogólnego rozwoju, usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się. Zajęcia mogą wpłynąć na łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń związanych z nauką, na wypracowanie motywacji do nauki i na nabycie umiejętności autoprezentacji.

Pomagamy przygotować się do sprawdzianów, egzaminów przejściowych, do matury, w trakcie zajęć uczestnicy otrzymają wskazówki, jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym. Wyrównujemy braki wiedzy związane ze zmianą kraju pobytu - nauka w szkołach zagranicą.

Programy zajęć opracowane są indywidualnie dla każdego klienta.

Dysponujemy bardzo bogatą i nowoczesną bazą pomocy terapeutycznych. Nauczyciele i terapeuci używają również pomocy wykonanych wg własnego projektu na przykład z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Prowadzące wykorzystują wieloletnie doświadczenia dydaktyczne i terapeutyczne.

Zajęcia odbywają się w atmosferze zrozumienia i akceptacji w terminach ustalanych indywidualnie - również w soboty i niedziele. Prowadzimy również zajęcia online.