Trening umiejętności społecznych (TUS) prowadzony w Poradni Edukacja powstał z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym (5-6 lat) z normą intelektualną, u których w życiu codziennym zaobserwowano niski poziom strategii społecznych. To zajęcia dla dzieci nieśmiałych, czy szczyptę nadpobudliwych, a także tych z zespołem Aspergera.

Dzieci w atmosferze życzliwości, w małej grupie rówieśniczej z wykorzystaniem scenek (reagowanie na emocje drugiej osoby) i elementów bajkoterapii mogą od lutego do czerwca rozwijać swoje kompetencje społeczne.

Nasze zajęcia grupowe są okazją dla dzieci do odkrycia: Jakie emocje znamy i odczuwamy, (np.: radość, smutek, złość)? Czy są złe i dobre emocje? Po czym poznajemy, co ktoś odczuwa (mina, ciało, gesty, słowa)?

Na zajęciach rozwijamy elementarne umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, zabawy przez dzieci z innymi osobami, ich umiejętność relaksacji. W pracy stosujemy pochwały rozwojowe, specjalnie opracowany system motywacyjny, współpracujemy z rodzicami dzieci.

Zajęcia : poniedziałki w dwóch grupach w godzinach: 13:00-14:00 oraz 14:00-15:00.
Zajęcia prowadzi doświadczona, ciepła psycholożka.