Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Trening metodą Warnkego – skupia się na przyczynach trudności a nie na objawach 

Jak działa?

  • poprawia koncentrację uwagi,
  • zwiększa szybkość zapamiętywania pojemność pamięci,
  • usprawnia koordynację wzrokowo-ruchową,
  • prowadzi do automatyzacji przetwarzania spostrzeżeń wzrokowych, słuchowych, zdolności motorycznych,
  • podnosi poziom umiejętności czytania, pisania, mówienia; przyspiesza naukę tych umiejętności u dzieci                                                                

Dla kogo przeznaczona jest ta metoda?

  • dzieci w wieku szkolnym (od 8 roku życia),
  • młodzieży gimnazjalnej, licealistów, studentów,
  • osób dorosłych wykonujących różne zawody,
  • także dla osób z lekkim niedosłuchem, zaburzeniami mowy, dysleksja i inne,
  • trening warto stosować jako metodę wspomagającą przy przygotowywaniu się do różnych egzaminów. 

Informacje o metodzie:

Metoda stworzona przez Freda Warnkego po 15 latach badań naukowych. Ma mocne podstawy naukowe, jej efekty potwierdzone zostały licznymi badaniami.

Metoda od wielu lat stosowana w Niemczech, Austrii, Szwajcarii. W Polsce – od 2010 roku.

W diagnostyce i terapii wyżej wymienioną metodą wykorzystywany jest wysokiej klasy sprzęt medyczny – urządzenia: Brain-Boy Universal i Lateral-Trainer-Professional.

Trening dobierany jest indywidualnie.

U osób systematycznie stosujących trening efekty powinny być widoczne w krótkim czasie.

 Badania nad efektywnością terapii metodą Warnkego

Efektywność terapii była badana m. in. przez psychologa z Uniwersytetu w Hanowerze – Uwo Tewesa podczas dwóch projektów badawczych. W 2001 roku Tewas przeprowadził projekt standaryzacyjny 7 funkcji podstawowych w grupie 382 dzieci w wieku 5-12 lat. W badaniach przeprowadzonych rok później dokonano porównania tych danych z danymi 28 dzieci z dysleksją i uzyskano bardzo znaczące różnice.

Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy:

A – grupa kontrolna z dysleksją biorąca udział w tradycyjnych zajęciach dodatkowych

B – grupa z dysleksją wykonująca trening z wykorzystaniem Brain-Boy

C – grupa z dysleksją wykonująca trening z wykorzystaniem Brain-Boy, dodatkowo poddana treningowi lateralizacji za pomocą Lateral-Trainer-Professional

Po treningu trwającym 4 miesiące odnotowano następującą poprawę w umiejętności prawidłowej pisowni:
grupa kontrolna A   -   redukcja błędów o 6,3 %;
trening B               -   redukcja błędów o 18,9%;
trening C               -   redukcja błędów o 42,6%.

Natomiast postępy w procesie czytania  kształtowały się następująco:
grupa kontrolna A - redukcja błędów o 6,6%;
trening B - redukcja błędów o 10,9%;
trening C - redukcja błędów o 18,1%.