Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

"Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do celowego działania."

dr J. Ayres twórczyni metody SI

W procesie tym, mózg informacje otrzymane ze wszystkich zmysłów segreguje, rozpoznaje , interpretuje, łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiadając na wymagania płynące ze środowiska.

Zmysły dostarczają informacji o fizycznej kondycji naszego ciała i otoczenia wokół nas. Zaburzenia w integracji informacji sensorycznych, wpływają na nieprawidłowy rozwój funkcji takich, jak:

  • formułowanie percepcji,
  • planowanie ruchu,
  • postawa,
  • emocje,
  • uczenie się i wiele innych.

Prawidłowa integracja sensoryczna jest podstawą do właściwego rozwoju ruchowego, uczenia się i zachowania. Na skutek różnych czynników wpływających na rozwój dziecka podczas ciąży, czynników okołoporodowych i pojawiających się w późniejszym rozwoju, może dojść do zaburzeń w procesach integracji sensorycznej.

Metoda terapii SI kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być także stosowana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzonych umysłowo, autystycznych, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi (ADHD), niedowidzących i niewidomych.

Przy opracowaniu informacji korzystano z artykułu
Z. Przyrowskiego pt: "Terapia Integracji sensorycznej".