Przebieg wizyty w Edukacji wobec epidemii

Szanowni Państwo - rodzice, opiekunowie prawni,

ze względu sytuację epidemii oraz warunki lokalowe Poradni (wąski korytarz, mała poczekalnia) w trosce o zdrowie Państwa, dzieci i naszych pracowników informujemy, zapraszamy do zapoznania się z artykułem opisującym zasady wizyt w Poradni.

Zasady wizyt

Terapia integracji sensorycznej to "naukowa zabawa", w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

W Edukacji terapia SI odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w specjalistyczne przyrządy. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz bardziej skomplikowanych zadaniach, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia zaczyna przenosić się również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną, co zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku.

Skuteczność terapii SI jest tym większa im młodsze dziecko w niej uczestniczy. Należy zapewnić dziecku zajęcia jak najszybciej po zaleceniu lekarza lub psychologa.

Poradnia jest przygotowana do pracy z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym i młodszym szkolnym.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach terapii SI jest wcześniejsze wykonanie badania z wykorzystaniem specjalistycznych testów opracowanych wyłącznie dla tej metody. czytaj więcej... Integracja sensoryczna - wybrane zagadnienia