Diagnozy psychologiczne prowadzą doświadczeni psychologowie posiadający wymagane uprawnienia, specjalizujący się w danej problematyce.

W trakcie badania wykonywane są standaryzowane i najnowsze testy (na przykład MOXO) zgodnie z przyjętą w „Edukacji” procedurą. To bardzo ważne, bo pozwala na porównywalność wyników.

Każde badanie zakończone jest wydaniem opinii na piśmie i omówieniu wyników diagnozy oraz udzieleniem wskazówek do dalszego postępowania.

Badanie psychologiczne w zależności od rodzaju to jedno lub dwa spotkania trwające od dwóch do trzech godzin. Zawsze jest poprzedzone rozmową-wywiadem z klientem lub z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Podpisują oni zgodę na wykonanie diagnozy lub wydanie opinii.

Możliwe jest podzielenie badania na krótsze spotkania.