Diagnoza integracji sensorycznej (SI) ma na celu rozpoznanie rodzaju dysfunkcji i opracowanie programu terapeutycznego.

Przeprowadzenie diagnozy poprzedzone jest wywiadem z rodzicami/opiekunami dziecka.

Badanie kończy się wydaniem opinii na piśmie, zawiera ona opis i analizę wyniku badania oraz zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem. Na podstawie takiej opinii terapeuta SI opracowuje plan terapii.

Diagnoza trwa minimum 3 godziny, często przeprowadzana jest w paru sesjach po ok. 50 min.

Diagnoza integracji sensorycznej przeprowadzana jest przez certyfikowanych diagnostów i terapeutów w oparciu o specjalne metody.

Poradnia dysponuje bogato wyposażoną salą do diagnoz i terapii metodą integracji sensorycznej, w której dzieci czują się fantastycznie.

Czytaj więcej w Integracja sensoryczna - wybrane zagadnienia