Proponujemy:

  • zajęcia wyrównawcze (korepetycje) z języka polskiego z elementami terapii pedagogicznej indywidualne i grupowe (4-5 osób);

  • zajęcia wyrównawcze (korepetycje) z matematyki i fizyki z elementami terapii pedagogicznej indywidualnej.

Wszystkie poziomy nauczania.

Celem proponowanych zajęć jest zarówno zdobycie, powtórzenie i utrwalenie wiedzy, jak też stymulowanie ogólnego rozwoju, usprawnianie funkcji ważnych w procesie uczenia się. Zajęcia mogą wpłynąć na łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń związanych z nauką, na wypracowanie motywacji do nauki i na nabycie umiejętności autoprezentacji.

Pomagamy przygotować się do sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i do matury, w trakcie zajęć uczestnicy otrzymają wskazówki, jak radzić sobie ze stresem egzaminacyjnym.

Programy zajęć opracowane są indywidualnie dla każdego klienta.

Dysponujemy bardzo bogatą i nowoczesną bazą pomocy terapeutycznych. Nauczyciele i terapeuci używają również   pomoce wykonane wg własnego projektu na przykład z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Prowadzące wykorzystują wieloletnie doświadczenia dydaktyczne i terapeutyczne .

Zajęcia odbywają się w atmosferze zrozumienia i akceptacji w terminach ustalanych indywidualnie - również w soboty.